Motor-Systems logó

ATEX: robbanásvédelem és munkahelyi biztonság

Az ATEX egységes szabályokat állapít meg a robbanásveszélyes környezetben használt villanymotorok, berendezések értékesítésére és üzembe helyezésére.

Az iparban használt eszközök robbanásvédelme kritikus fontosságú az alkalmazottak és a munkahelyi környezet biztonsága szempontjából. Az ATEX szabályozása olyan európai uniós rendszer, amely szabályozza a robbanásveszélyes környezetben használt eszközök gyártását és használatát. Az ATEX-irányelvek biztosítják, hogy az eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak, így minimalizálva a robbanásveszélyt.

Az ATEX jelentése

Az ATEX a “Atmosphère Explosibles”, vagyis robbanásveszélyes légkörök francia kifejezésének a rövidítése. Az ATEX azonban nem csak egy egyszerű mozaikszó, hanem az uniós irányelvek egyik fontos része, ami a robbanásveszélyes légkörben lévő berendezések és védelmi rendszerek forgalomba hozatalát és üzemeltetését szabályozza. Az ATEX 114-nek is nevezett irányelvet először 1994-ben tették közzé 94/9/EK néven, majd 2003. július 1-jétől a jelenlegi változat, a 2014/34/EU irányelv van érvényben.

ATEX irányelvek

ATEX-irányelv

Az ATEX-irányelv egységes szabályokat határoz meg az Európai Unióban a robbanásveszélyes légkörben történő használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek értékesítésére és üzembe helyezésére. Fő célja, hogy ezek a termékek megfeleljenek a személyek, különösen a munkavállalók egészségének és biztonságának magas szintű védelmét előíró követelményeknek, valamint adott esetben a háziállatok és a vagyon védelmének.

Az irányelv kiterjed a rögzített tengeri kőolaj- és gázkitermelő fúrószigeteken, a petrokémiai üzemekben, bányákban, lisztmalomokban és más olyan területeken használt felszerelésekre, ahol robbanásveszélyes légkör lehet jelen.

Az irányelvek az 

  • elektromos és
  • mechanikus berendezéseket, valamint a
  • vezérlő- és
  • szabályozó berendezéseket

is szabályozzák, amelyeket robbanásveszélyes légkörben vagy annak közelében használnak. Az irányelvek fő célja azonban nem más, mint a dolgozók és az általuk érintett személyek védelme a robbanásveszélyes környezetben.

Az ATEX-irányelv, és ami mögötte van

Az irányelv megalkotásának háttere, hogy frissítse az EU-szerte robbanásveszélyes környezetben alkalmazható felszerelések és védelmi rendszerek értékesítésére vonatkozó szabályokat. Ennek része az európai jog egyszerűsítésére, illetve az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló erőfeszítés számos ipari ágazatban, ami az egyértelműbb és következetesebb szabályok megállapítását is magában foglalja.

Az ATEX fő pontjai

Az ATEX-irányelv meghatározza a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeket a gyártók, az importőrök és a forgalmazók számára az EU területén. Ezek közé tartozik a CE megfelelőségi jelölés követelménye, ami bizonyítja, hogy a termékek megfelelnek az uniós jogszabályoknak.

Ez azt jelenti, hogy a gyártóknak biztonsági és megfelelőségértékelést kell végezniük, és dokumentációt kell készíteni a termékekről. Az importőröknek ellenőrizni kell a gyártók tevékenységét, és szükség esetén tájékoztatniuk kell a hatóságokat. A dokumentációt és biztonsági információt könnyen érthető nyelven kell összeállítani, és 10 évig meg kell őrizni. A termékeken fel kell tüntetni a gyártók címét, és az információt elektronikusan is el kell juttatni a hatóságokhoz. Az irányelv továbbá előírja a biztonság ellenőrzéséért felelős hatóságok számára a veszélyes termékek behozatalának megelőzését.

ATEX-zónák

Az előírások alapján a cégeknek meg kell határozni a munkaterületek veszélyességi kategóriáját, amely a gázok esetében a

  • 0,
  • 1,
  • 2,

por esetében pedig a

  • 20,
  • 21,
  • 22 zónákba tartozhat.

A 0 és 20 zónákban a legmagasabb szintű veszélyesség érvényesül, ahol a robbanásveszélyes keverékek hosszú ideig, vagy akár állandóan jelen vannak. Az 1. vagy 21. zónában a robbanásveszélyes keverékek gyakori előfordulása várható, ezért magas szintű védelemre van szükség. A 2. és 22. zónákban csak alkalmanként áll fenn a veszély. Ezen területeken kisebb az esélye annak, hogy robbanásveszélyes keverék alakul ki, vagy a veszély csak rövid ideig áll fenn.

A gépeknek, berendezéseknek és szerszámoknak a zónától függően különböző tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A vállalatoknak csak az engedélyezett kategóriába tartozó berendezéseket szabad használni.

ATEX-jelölések

A gyártóknak, akik az ATEX-irányelv hatálya alá tartozó berendezéseket és védelmi rendszereket készítenek, kötelező feltüntetni, hogy mely veszélyes zónákra alkalmasak a termékeik.

A vállalatoknak ugyanis biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes területeken használt termékeik rendelkezzenek egy hivatalos és jóváhagyott szervezet ATEX-tanúsítással. Ennek ellenőrzését például Németországban a TÜV végzi, amely nemcsak az ATEX-irányelveknek, hanem az IECEx által elismert tanúsítványnak is megfelel.

A gyártóknak továbbá az Ex-területre vonatkozó termékeik mellé egy EK-megfelelőségi nyilatkozatot is csatolniuk kell, ami megerősíti, hogy mely védelmi követelményeket teljesítik. A termékeknek CE-jelöléssel kell rendelkezniük.

ATEX jelölések

Robbanásvédelem

A robbanásvédelem olyan intézkedések összessége, amelyek a robbanásveszélyes környezetben a robbanás kockázatát minimalizálják. Az ilyen intézkedések közé tartozik például a villamos eszközök szigetelése és földelése, valamint a robbanásveszélyes területen dolgozók megfelelő képzése és védőfelszerelése.

Robbanásbiztos ipari villanymotor

Robbanásbiztos villanymotorjaink tökéletes védelmet nyújtanak mind por-, mind gázrobbanás veszélyes környezetben. Minden villanymotorunk megfelel az EU által előírt szigorú szabványoknak és rendelkezik ATEX minősítéssel. Különösen olyan helyekre ajánljuk, ahol a nagyobb védettségű villanymotorok használata kötelező, például gyógyszergyárakban, bányákban, olajipari üzemekben és vegyipari üzemekben. A robbanásbiztos villanymotorokat szállítás előtt alaposan ellenőrizzük és biztonságosan csomagoljuk.

Kérjen ajánlatot!